"Travel Book" — Słownik kolokacji angielskich

Travel Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: travel book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka podróżnicza
  1. travel rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And she knows they'll have another new travel book waiting.

    Podobne kolokacje: