"sports book" — Słownik kolokacji angielskich

sports book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty książka
  1. sport rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I probably never read a sports book in my life!

    Podobne kolokacje: