"sports team" — Słownik kolokacji angielskich

sports team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekipa sportowa
  1. sport rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, my guess is you were never on a sports team.

powered by  eTutor logo