ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports event" — Słownik kolokacji angielskich

sports event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spartakiada
  1. sport rzeczownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I told him we could have many other international sports events here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo