"Avon Book" — Słownik kolokacji angielskich

Avon Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Avon Książka
  1. Avon rzeczownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was published by Avon Books as a 224-page paperback.

    Podobne kolokacje: