"BBC Book" — Słownik kolokacji angielskich

BBC Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka BBC
  1. BBC rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2000, she started work as a picture researcher for BBC Books.

    Podobne kolokacje: