"nonfiction book" — Słownik kolokacji angielskich

nonfiction book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nonfiction książka
  1. nonfiction rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Look at nonfiction books published in the last couple of years.

    Podobne kolokacje: