"Song Book" — Słownik kolokacji angielskich

Song Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: song book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piosenka Książka
  1. song rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has published 11 song books and made several records.

    Podobne kolokacje: