"song book" — Słownik kolokacji angielskich

song book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka piosenki
  1. song rzeczownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    She has published 11 song books and made several records.

    Podobne kolokacje: