"Fantasy Book" — Słownik kolokacji angielskich

Fantasy Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: fantasy book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka fantazjia
  1. fantasy rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The place looked like something out of a fantasy book.

    Podobne kolokacje: