"fantasy book" — Słownik kolokacji angielskich

fantasy book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka fantazjia
  1. fantasy rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The place looked like something out of a fantasy book.

    Podobne kolokacje: