"Data Book" — Słownik kolokacji angielskich

Data Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dane Książka
  1. data rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Encyclopedic Data Book.

    Podobne kolokacje: