"Oz book" — Słownik kolokacji angielskich

Oz book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australia książka
  1. ounce rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Baum had to pay for the first Oz book himself.

    Podobne kolokacje: