"Testament book" — Słownik kolokacji angielskich

Testament book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Testament książka
  1. testament rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Portions of Old Testament books of undisputed authority found among the Oxyrhynchus Papyri are listed in this section.

    Podobne kolokacje: