"Nonfiction book" — Słownik kolokacji angielskich

Nonfiction book kolokacja
Popularniejsza odmiana: nonfiction book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nonfiction książka
  1. nonfiction rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at nonfiction books published in the last couple of years.

    Podobne kolokacje: