"book of verse" — Słownik kolokacji angielskich

book of verse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tomik poezji
  1. verse rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One day in the window-seat I found a book of verse.

    Podobne kolokacje: