"Prometheus Book" — Słownik kolokacji angielskich

Prometheus Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prometeusz Książka
  1. Prometheus rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The publisher, Prometheus Books, described the book in its blurb:

    Podobne kolokacje: