"Anchor Book" — Słownik kolokacji angielskich

Anchor Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kotwiczna Książka
  1. anchor rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was published by Anchor Books.

    Podobne kolokacje: