"book of photographs" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zdjęć
  1. photograph rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What she did, four years ago, was pose for a book of photographs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo