"photography book" — Słownik kolokacji angielskich

photography book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka fotografiki
  1. photography rzeczownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    I'm always struck by how costly handsome photography books are.

    Podobne kolokacje: