TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"music book" — Słownik kolokacji angielskich

music book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka muzyczna
  1. music rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Rapée also wrote several music books that were first published in the 1920s.