"cheque book" — Słownik kolokacji angielskich

cheque book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książeczka czekowa
  1. cheque rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Michael packed a few things, took the cheque book and disappeared for ever.

    Podobne kolokacje: