"Penguin book" — Słownik kolokacji angielskich

Penguin book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Penguin Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka pingwina
  1. Penguin rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book was first published in 1993 by Penguin books.

    Podobne kolokacje: