"Penguin Book" — Słownik kolokacji angielskich

Penguin Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pingwin Książka
  1. Penguin rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book was first published in 1993 by Penguin books.

    Podobne kolokacje: