"Nonfiction Book" — Słownik kolokacji angielskich

Nonfiction Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: nonfiction book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nonfiction Książka
  1. nonfiction rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at nonfiction books published in the last couple of years.

    Podobne kolokacje: