"book of one's poetry" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: book of poetry
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z czyjś poezja
  1. poetry rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began his works in 1970, writing books of poetry.

    Podobne kolokacje: