"Pantheon Book" — Słownik kolokacji angielskich

Pantheon Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Panteon Książka
  1. pantheon rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1964 to 1990, he was the managing director of Pantheon Books.

    Podobne kolokacje: