"Oxford book" — Słownik kolokacji angielskich

Oxford book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Oxford Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oksford książka
  1. Oxford rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mezzanine will be a library for all Oxford books that are currently in print.

    Podobne kolokacje: