"Oxford Book" — Słownik kolokacji angielskich

Oxford Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oksford Książka
  1. Oxford rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The mezzanine will be a library for all Oxford books that are currently in print.

    Podobne kolokacje: