"Borders Book" — Słownik kolokacji angielskich

Borders Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Granice Książka
  1. border rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Borders Books closed in 2011, due to the company's bankruptcy.

    Podobne kolokacje: