"Book of Acts" — Słownik kolokacji angielskich

Book of Acts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka ustaw
  1. act rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he turned to a later chapter in the book of Acts.

    Podobne kolokacje: