"TOR BOOK" — Słownik kolokacji angielskich

TOR BOOK kolokacja
Popularniejsza odmiana: Tor Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): TOR KSIĄŻKA
  1. Tor rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been a consulting editor for Tor Books since 1994.

    Podobne kolokacje: