"Lexington Book" — Słownik kolokacji angielskich

Lexington Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lexington Książka
  1. Lexington rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 2011 the series moved to Lexington Books, an imprint of Rowman & Littlefield.

    Podobne kolokacje: