"WARNER BOOK" — Słownik kolokacji angielskich

WARNER BOOK kolokacja
Popularniejsza odmiana: Warner Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): WARNER KSIĄŻKA
  1. Warner rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Warner Books would like to offer you one million dollars for the book," she said.

    Podobne kolokacje: