"Warner Book" — Słownik kolokacji angielskich

Warner Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Warner Książka
  1. Warner rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Warner Books would like to offer you one million dollars for the book," she said.

    Podobne kolokacje: