"Poetry Book" — Słownik kolokacji angielskich

Poetry Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: poetry book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poezja Książka
  1. poetry rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is what the people who you want to buy more poetry books will see.

    Podobne kolokacje: