"Poetry Book" — Słownik kolokacji angielskich

Poetry Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: book of poetry
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poezja Książka
  1. poetry rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began his works in 1970, writing books of poetry.

    Podobne kolokacje: