"Book of Mormon" — Słownik kolokacji angielskich

Book of Mormon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka mormona
  1. Mormon rzeczownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    They will not hand out their scriptures, the Book of Mormon.

    Podobne kolokacje: