"school book" — Słownik kolokacji angielskich

school book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podręcznik szkolny
  1. school rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is particularly known, being included as a heroine in many school books during the 19th century.

    Podobne kolokacje: