Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
  • The whole front of his chest came free in her hands.
  • They have a heart in the center of their chest.
  • He gets it right through the middle of the chest.
  • Note also the heart in the middle of the chest.
  • The shot caught him in the side of the chest.
  • On the top of the chest you are allowed to have six things, not more.
  • Then he let it fall to the top of the chest.
  • The air was pulled in and out of my chest.
  • It came up to only the middle of his chest.
  • I found this at the very bottom of the chest.
5. against one's chest = przeciwko czyjś klatka piersiowa against one's chest
6. into one's chest = do czyjś klatka piersiowa into one's chest
8. at one's chest = przy czyjś klatka piersiowa at one's chest
9. over one's chest = ponad czyjś klatka piersiowa over one's chest
10. through one's chest = całkowicie czyjś klatka piersiowa through one's chest
11. around one's chest = około czyjś klatka piersiowa around one's chest

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.