Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"press into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa do czyjś klatka piersiowa
  1. press czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She pressed her head into my chest and cried for a minute, then stepped back.