KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"cross over one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzić na drugą stronę czyjś klatka piersiowa
  1. cross czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Arms crossed over his chest, he waited for an audience with the king.

powered by  eTutor logo