KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"fold across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. fold czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned and leaned against it, arms folded across his chest.

powered by  eTutor logo