Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"feel in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć w czyjś klatka piersiowa
  1. feel czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned from her, feeling the cold place in his chest.

powered by  eTutor logo