"of the chest" — Słownik kolokacji angielskich

of the chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: of one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z klatki piersiowej
  1. of przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The whole front of his chest came free in her hands.

    Podobne kolokacje:

podobne do "of the chest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "of the chest" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
nazwa własna