"of one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

of one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś klatka piersiowa
  1. of przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The whole front of his chest came free in her hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo