"on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś klatka piersiowa
  1. on przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She hit one in the face, the other on the chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo