ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

across one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. across przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he moved his face back down across her chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo