Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"into the chest" — Słownik kolokacji angielskich

into the chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: into one's chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do klatki piersiowej
  1. into przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I put my head down and drive into his chest.

    Podobne kolokacje: