PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"into one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

into one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś klatka piersiowa
  1. into przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I put my head down and drive into his chest.

    Podobne kolokacje: