Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"draw to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś klatka piersiowa
  1. draw czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He drew two lines from his shoulders to his chest to demonstrate.